Sở Tài chính Cao Bằng thông báo, kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2017 Sở Tài chính Cao Bằng chuyển trụ sở làm việc từ số 108 Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang sang địa điểm mới tại trung tâm hành chính tỉnh, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại giao dịch, số Fax, các thông tin khác về Sở Tài chính Cao Bằng không thay đổi.