Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

Lãnh đạo Sở

1. Hoàng Tố Quyên - Giám đốc Sở

            Điện thoại cơ quan: 0206 3953 811

            Mail: quyenht@caobang.gov.vn

           Phụ trách các phòng: Văn Phòng Sở; Phòng Quản lý ngân sách

2. Hoàng Hiển - Phó giám đốc

            Điện thoại cơ quan: 0206 3853 409

            Mail: hoanghien@caobang.gov.vn

            Phụ trách các phòng: Thanh tra Sở; Phòng Quản lý Giá

3. Nông Thế Phúc - Phó giám đốc

            Điện thoại cơ quan: 0206 3852 490

            Mail: phucnt@caobang.gov.vn 

           Phụ trách các phòng: Công sản Doanh nghiệp; Phòng Tin học và Thống kê

4. Phạm Thị Hồng Thúy - Phó giám đốc

            Điện thoại cơ quan: 0206 3853687

            Mail: thuypth@caobang.gov.vn 

            Phụ trách các phòng: Phòng tài chính Đầu tư; Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp