Thông báo 597/TB-STC ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc danh sách tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thông báo giá, đăng ký, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 597-TB-STC.PDF1.47 MB