Công văn số 1002/STC-CSDN ngày 6 tháng 10 năm 2016 về việc tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1002-STC-CSDN.PDF4.38 MB