Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính Nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày  20 tháng 5 năm 2017 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Sở Tài chính, đến ngày 31/8/2017, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính (gồm 03 Chi bộ) đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đại hội các Chi bộ đã được diễn ra trong không khí dân chủ, tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong giai đoạn 2015-2017; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng thời tại Đại hội, các đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tham gia vào cấp uỷ các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, cụ thể:

1. Chi bộ 1

- Đ/c Hoàng Hiển                                   - Bí thư Chi bộ

- Đ/c Nguyễn Mạnh Toàn            - Phó Bí thư Chi bộ

- Đ/c Đàm Thị Bích Nhu              - Chi ủy viên

2. Chi bộ 2

- Đ/c Nông Thế Phúc                  - Bí thư Chi bộ

- Đ/c Nguyễn Thị Huệ                 - Phó Bí thư Chi bộ

- Đ/c Lê Văn Huyên                    - Chi ủy viên

3. Chi bộ 3

- Đ/c Mông Thị Lan                    - Bí thư Chi bộ

- Đ/c Nguyễn Kim Phượng         - Phó Bí thư Chi bộ

- Đ/c Nguyễn Mạnh Tuân            - Chi ủy viên

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

 

 

                              

          

Các thông tin khác