Hội nghị triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019

Chiều 8/3, Sở Tài chính Cao Bằng tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019. Dự hội nghị có Lãnh đạo và cán bộ công chức Sở  Tài chính, Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc,Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh .

 

                Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc,Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh giới thiệu về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị (DDCI); hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số DDCI. Chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn các địa phương, phương pháp thực hiện hiệu quả; định hướng các giải pháp trọng tâm Sở Tài chính cần tập trung thực hiện để khắc phục những yếu kém, nâng cao hiệu quả, cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng trong thực hiện Bộ chỉ số DDCI của Sở Tài chính.

                Kết luận hội nghị, Đ/c Hoàng Tố Quyên – Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu các phòng, ban, cơ quan và mỗi cán bộ, công chức cần xác định rõ vị trí, vai  trò, trách nhiệm, khẩn trương thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Phải thay đổi tư duy, lề lối làm việc, xây dựng thái độ làm việc tận tụy, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và phục vụ nhân dân.

 

Các thông tin khác