KẾ HOẠCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

Từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 đến ngày 04 tháng 03 năm 2018

Thứ, ngày, tháng

Đc: Hoàng Tố Quyên

Giám đốc

Đc: Hoàng Hiển

Phó Giám đốc

Đc: Nông Thế Phúc

Phó Giám đốc

Đc: Phạm Thị Hồng Thúy

Phó Giám đốc

Thứ 2 - 26/02/2018

Đi công tác huyện Trùng Khánh

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp tại Sở Xây dựng

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3 - 27/02/2018

 Đi công tác huyện Hà Quảng

Sáng: Họp với Hội hưu trí ngành TC

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra công tác giao nhận quân của HĐNVQS

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4 - 28/02/2018

Đi công tác huyện Nguyên Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5 - 01/03/2018 

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6 - 02/03/2018

  Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp tại Tỉnh ủy

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7 - 03/03/2018

  Làm việc tại cơ quan

Nghỉ

 Nghỉ

 Nghỉ

Chủ nhật - 04/03/2018

Nghỉ

Nghỉ

 Nghỉ

Nghỉ

Đính kèmDung lượng
PDF icon LICH CT 213-STC-VP.PDF182.7 KB