Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

Các phòng ban thuộc sở

1. VĂN PHÒNG SỞ

           Điện thoại: 0206 3852 221          Fax: 0206 3854 033

           Mail: vpsotaichinh@caobang.gov.vn

           Chánh văn phòng:          Ông Quách Hòa Dương

           Phó chánh văn phòng:    Bà Bế Thùy Linh

 

2. PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

           Điện thoại: 0206 3853 597; 02063 852 508

           Mail: phongngansach.sotc@caobang.gov.vn

           Phó trưởng phòng:     Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa

 Phó trưởng phòng:        Bà Đoàn Thị Lệ Quyên

 

3. PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

           Điện thoại: 0206 3853 598; 02063 852509

           Mail: phonghcsn.sotc@caobang.gov.vn

           Trưởng phòng:             Ông Hà Ngọc Tú

           Phó trưởng phòng:        Ông Nông Văn Bằng

           Phó trưởng phòng:        Bà Nguyễn Thị Huệ

 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

           Điện thoại: 0206 3852 242; 0206 3850 936

           Mail: phongdautu.sotc@caobang.gov.vn

           Phó trưởng phòng:         Ông Phạm Thanh Xuân  

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ

           Điện thoại: 0206 3852 598; 02063882626

           Mail: phongquanlygia.sotc@caobang.gov.vn

           Trưởng phòng:             Bà Chu Thị Thu

           Phó trưởng phòng:       Ông Nguyễn Mạnh Toàn

 

6. THANH TRA SỞ

           Điện thoại: 0206 3852 491

           Mail: phongthanhtra.sotc@caobang.gov.vn

           Chánh thanh tra:           Ông Lục Xuân Hùng

           Phó Chánh thanh tra:     Bà Đàm Thị Bích Nhu

 

7. PHÒNG CÔNG SẢN DOANH NGHIỆP

           Điện thoại: 0206 3853 230; 02063858815

           Mail: phongcsdn.sotc@caobang.gov.vn

           Phó trưởng phòng:        Ông Lê Văn Huyên

 Phó trưởng phòng:        Ông Lý Tăng Thái

 

8. PHÒNG TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ

           Điện thoại: 0206 3853 306; 0206 3853434

           Mail: phongtinhoc.sotc@caobang.gov.vn

           Trưởng phòng:              Ông Nông Văn Hòa

           Phó trưởng phòng:        Ông Nông Công Bách