QLNN về giá xăng dầu, khí hóa lỏng (gas)

Bảng giá xăng dầu, khí hóa lỏng, gas hiện hành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 - Xăng A95: 16.850 đồng/ lít (Thực hiện từ 20/5/2016)

 - Xăng A92: 16.130 đồng/ lít (Thực hiện từ 20/5/2016)

- Xăng sinh học ERON 92: 15.610 đồng/lít (Thực hiện từ 20/5/2016)

 - Dầu diezen 0,05%: 11.520 đồng/ lít (Thực hiện từ 20/5/2016)

 - Dầu hỏa: 9.830 đồng/ lít (Thực hiện từ 20/5/2016)

Đăng kí nhận RSS - QLNN về giá xăng dầu, khí hóa lỏng (gas)