Về việc đôn đốc thực hiện Công văn 1351/UBND-NV về chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ
Số ký hiệu văn bản 204/NV-CCHC
Ngày ban hành 22/09/2016
Ngày hiệu lực 22/09/2016
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc thực hiện Công văn 1351/UBND-NV về chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm demo.pdf
ipv6 ready