Thông tư 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC HOÀN TRẢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG TÀI SẢN DO NHÀ NƯỚC GIAO
Số ký hiệu văn bản 80/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 02/08/2017
Ngày hiệu lực 02/08/2017
Trích yếu nội dung Thông tư 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC HOÀN TRẢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG TÀI SẢN DO NHÀ NƯỚC GIAO
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Huỳnh Quang Hải
Tài liệu đính kèm tt-80-2017-tt-btc..pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang