Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Số ký hiệu văn bản 151/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/12/2017
Ngày hiệu lực 26/12/2017
Trích yếu nội dung Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 151.2017.nd-cp.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang