Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Về việc báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ

Cong-van-bao-cao-thuc-hien-co-che-tu-chu-nam-2022.pdf

mau-bao-cao-thuc-hien-tu-chu-theo-nd-130.doc

mau-bieu-don-vi-su-nghiep.doc

Mau bao cao thuc hien tu chu theo ND 130.doc

 

Tin khác
1 2 3 4 5 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang