Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Lãnh đạo Sở

1. Hà Ngọc Tú - Giám đốc Sở

            Điện thoại cơ quan: 0206 3953 811

            Mail: tuhn@caobang.gov.vn

           Phụ trách các phòng: Phòng Quản lý ngân sách,  Văn phòng (Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật)

            Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách huyện Thạch An.

 

2. Phạm Thị Hồng Thúy - Phó giám đốc

            Điện thoại cơ quan: 0206 3853687

            Mail: thuypth@caobang.gov.vn

            Phụ trách các phòng: Phòng tài chính Đầu tư, Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Văn phòng (Hành chính, quản trị)

           Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách các huyện: Trùng Khánh, Quảng Hòa, TP Cao Bằng.

           Thực hiện các nội dung công việc khác khi được Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. 

3. Vương Quang Thiên - Phó giám đốc

            Điện thoại cơ quan: 0206 3852490

            Mail: thienvq.sotc@caobang.gov.vn 

            Phụ trách các phòng: Tài chính hành chính sự nghiệp, Quản lý Giá.

           Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình.

4. Bế Thị Tú Hằng - Phó giám đốc

              Điện thoại cơ quan: 0206 3852409

            Mail: hangbtt.sotc@caobang.gov.vn

            Phụ trách các phòng: Công sản - Doanh nghiệp, Văn phòng (CCHH, Pháp chế, Tin học và Thống kê).

           Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách các huyện: Quảng Hòa, Hạ Lang, Thạch An.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang