Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 424
  • Trong tuần: 5 487
  • Tổng lượt truy cập: 479652
  • Tất cả: 1087
Đăng nhập
Lãnh đạo Sở

1. Hoàng Tố Quyên - Giám đốc Sở

            Điện thoại cơ quan: 0206 3953 811

            Mail: quyenht@caobang.gov.vn

           Phụ trách các phòng: Phòng Quản lý ngân sách, Thanh tra, Văn phòng (Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật)

            Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách huyện Thạch An.

 

2. Phạm Thị Hồng Thúy - Phó giám đốc

            Điện thoại cơ quan: 0206 3853687

            Mail: thuypth@caobang.gov.vn

            Phụ trách các phòng: Phòng tài chính Đầu tư, Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Văn phòng (Hành chính, quản trị)

           Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách các huyện: Trùng Khánh, Quảng Hòa, TP Cao Bằng.

           Thực hiện các nội dung công việc khác khi được Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. 

3. Vương Quang Thiên - Phó giám đốc

            Điện thoại cơ quan: 0206 3852490

            Mail: thienvq.sotc@caobang.gov.vn 

            Phụ trách các phòng: Tài chính hành chính sự nghiệp, Quản lý Giá.

           Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình.

4. Bế Thị Tú Hằng - Phó giám đốc

              Điện thoại cơ quan: 0206 38

            Mail: hangbtt.sotc@caobang.gov.vn

            Phụ trách các phòng: Công sản - Doanh nghiệp, Văn phòng (CCHH, Pháp chế, Tin học và Thống kê).

           Trực tiếp theo dõi chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách các huyện: Quảng Hòa, Hạ Lang, Thạch An.

ipv6 ready