Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 533
  • Trong tuần: 5 596
  • Tổng lượt truy cập: 479761
  • Tất cả: 1196
Đăng nhập
Các phòng ban thuộc Sở

1. VĂN PHÒNG SỞ

           Điện thoại: 0206 3952 537         Fax: 0206 3854 033

           Mail: vpsotaichinh@caobang.gov.vn

           Chánh văn phòng:  Ông Quách Hoài Dương

           Phó chánh văn phòng:  Ông Nông Công Bách

 2. PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

           Điện thoại: 0206 3853 597; 02063 852 508

           Mail: phongngansach.sotc@caobang.gov.vn

           Trưởng phòng:  Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa

           Phó trưởng phòng: Bà Bùi Thị Mai

          Phó trưởng phòng: Bà Trịnh Thị Chiều Thúy

3. PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

           Điện thoại: 0206 3853 598; 02063 852509

           Mail: phonghcsn.sotc@caobang.gov.vn

           Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Huệ

           Phó trưởng phòng: Ông Đàm Minh Hiếu

4. PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

           Điện thoại: 0206 3852 242; 0206 3850 936

           Mail: phongdautu.sotc@caobang.gov.vn

           Trưởng phòng:  Ông Phạm Thanh Xuân  

           Phó trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Lệ Quyên

5. PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ

           Điện thoại: 0206 3852 598; 02063882626

           Mail: phongquanlygia.sotc@caobang.gov.vn            

           Trưởng phòng: Bà Bế Thùy Linh

6. THANH TRA SỞ

           Điện thoại: 0206 3852 491

           Mail: thanhtra.sotc@caobang.gov.vn

          Chánh Thanh tra: Ông Lê Văn Huyên

           Phó chánh thanh tra:    Ông Mạc Quốc Huy

7. PHÒNG CÔNG SẢN DOANH NGHIỆP

           Điện thoại: 0206 3853 230; 02063858815

           Mail: phongcsdn.sotc@caobang.gov.vn

          Phó trưởng phòng: Đỗ Minh Chiến

          Phó trưởng phòng: Bà Nông Thị Thu Trang

           

ipv6 ready