Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 468
  • Trong tuần: 5 531
  • Tổng lượt truy cập: 479696
  • Tất cả: 1131
Đăng nhập
Công đoàn cơ sở Sở tài chính phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022

      Chiều ngày 26/12/2021, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Hoàng Tố Quyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Phạm Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch CĐCS Sở Tài chính; đồng chí Vương Quang Thiên, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Bế Thị Tú Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

     Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; Báo cáo công tác cán bộ; Báo cáo công khai tài chính, quản lý tài sản công của cơ quan năm 2022; Dự thảo các Quy chế: Quy chế làm việc của Sở Tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế dân chủ tại cơ quan...

 

 

     Năm 2022, tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong Sở Tài chính luôn phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra, quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn. Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu ra những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục trong năm 2023 nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

    Hội nghị đã phát động thi đua năm 2023 với những tiêu chí phấn đấu cụ thể như:

    - Tổ chức công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ;

    - Cơ quan tiếp tục giữ “Chuẩn văn hóa” và đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

    - Cơ quan Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

    - 100% tập thể các phòng chuyên môn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 30% đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc;

    - 95% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 80% cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

    - Trên 80% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó 15 % cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”;

    - 100% công chức, viên chức, người lao động không vi phạm kỷ luật;

    - 100% gia đình công chức, viên chức, người lao động đạt “Gia đình văn hóa”.

    Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Ban Giám đốc Sở Tài chính, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Tài chính ký cam kết thi đua năm 2023.

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Tố Quyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị cán bộ, công chức và người lao động cơ quan tiếp tục đoàn kết, chủ động, trách nhiệm trong công tác; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; thi đua học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, phát huy sức sáng tạo, nâng cao năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Hội nghị đã đề ra.

    Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 và khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022./.

Nguồn: CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH CAO BẰNG

ipv6 ready