Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc với Sở Tài chính Cao Bằng

    Ngày 28/9, đoàn kiểm tra Bộ Tài chính do đồng chí Đoàn Đức Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại Sở Tài chính về quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, tình hình sử dụng vốn đầu tư công của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), công tác quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án trên địa bàn tỉnh.

 

anh tin bai

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc với Sở Tài chính Cao Bằng.

 

    Năm 2022, tổng số dự án sử dụng vốn đầu tư công toàn tỉnh đã hoàn thành là 754 dự án; 251 dự án đã được phê duyệt quyết toán với giá trị đề nghị quyết toán trên 785,3 tỷ đồng; giá trị quyết toán được duyệt 764,8 tỷ đồng. Số dự án hoàn thành đã nộp báo cáo quyết toán, chưa phê duyệt là 150 dự án, với giá trị đề nghị trên 1.700 tỷ đồng. Số dự án chưa nộp báo cáo quyết toán là 353 dự án, chiếm 46,8% tổng số dự án hoàn thành, giá trị đã giải ngân trên 3.900 tỷ đồng. Công tác thẩm tra quyết toán và phê duyệt quyết toán được thực hiện theo quy định.

    Đối với nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG, vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương giao trên 1,235 tỷ đồng. Kết quả giải ngân năm 2022 gồm cả kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 đạt 49,5% kế hoạch; kết quả giải ngân nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đạt 45,9% kế hoạch.

    Tại buổi làm việc, Sở Tài chính kiến nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn hỗ trợ tỉnh thực hiện dứt điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ về nguồn vốn để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép địa phương được chủ động điều chuyển nguồn vốn giữa các dự án của từng chương trình MTQG năm 2023 đối với vốn sự nghiệp giao chi tiết tại Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 phù hợp với tình hình địa phương; hướng dẫn một số vướng mắc trong thực hiện nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình MTQG…

Phát biểu tại buổi làm việc, trưởng đoàn công tác nhấn mạnh, qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu và đoàn công tác đã làm rõ hơn một số vấn đề về khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai các nội dung trên địa bàn tỉnh. Một số nội dung cần phải tiếp tục nghiên cứu, xem xét và báo cáo lên các cấp có thẩm quyền xử lý. Các vấn đề khó khăn thuộc thẩm quyền của tỉnh, đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo, tham mưu cho tỉnh để chỉ đạo, tháo gỡ. Đoàn ghi nhận các ý kiến kiến nghị và sẽ tổng hợp, trình lên lãnh đạo Bộ Tài chính và sẽ có công văn hướng dẫn, phản hồi lại địa phương.

Nguồn: Trang Thông tin điện tử tổng hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang