Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Hội nghị triển khai Nghị định số 02/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN

Ngày 22/3/2024, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN. 

anh tin bai

Dự và phát biểu khai mạc hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng; giới thiệu nội dung Nghị định số 02/2024/NĐ-CP do ông Nguyễn Tân Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý công sản trình bày.

 

anh tin bai

 

Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, tham dự Hội nghị có Bà Bế Thị Tú Hằng – Phó Giám đốc Sở Tài chính, đại diện của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Cao Bằng và Công ty Điện lực tỉnh. Điểm cầu các huyện trên địa bàn có đại diện của Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Điện lực tại các huyện.

anh tin bai

 

anh tin bai

Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2024 thay thế Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục điều chuyền công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý đã điều chỉnh một số nội dung:

Một là, phạm vi công trình điện được chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định 02/2024/NĐ-CP được bổ sung thêm 5 loại so với Quyết định 41/2017/QĐ-TTg để bao quát các trường hợp phát sinh trong thực tế. Đồng thời quy định rõ các công trình điện không áp dụng chuyển giao theo Nghị định này để thuận tiện cho việc áp dụng pháp luật.

Hai là, thực hiện phân cấp mạnh cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý công trình điện, các Bộ, ngành, địa phương tự quyết định việc chuyển giao công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

         Ba là, đối với công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách và công trình điện được đầu tư theo phương thức đối tác công tư thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhưng trình tự, thủ tục thực hiện cũng đã được quy định theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho việc thực hiện.

          Bốn là, quy định cụ thể việc xác định giá trị công trình điện chuyển giao theo hướng đơn giản, sử dụng tối đa thông tin sẵn có để xác định giá trị.

Năm là, quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc triển khai một số nội dung để thi hành Nghị định này.

Để kịp thời triển khai Nghị định số 02/2024/NĐ-CP trên địa bàn, trong thời gian tới Sở Tài chính sẽ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 02/2024/NĐ-CP; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị là Bên giao tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 02/2024/NĐ-CP rà soát, lập hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình điện là tài sản công, gửi Bên nhận tài sản (đơn vị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, ủy quyền tiếp nhận công trình điện) theo đúng trình tự, thủ tục chuyển giao, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Bên giao quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP.

 

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang