Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 455
  • Trong tuần: 5 518
  • Tổng lượt truy cập: 479683
  • Tất cả: 1118
Đăng nhập
Lấy ý kiến về các quy định tài chính đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 28/2, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố lấy ý kiến về các quy định liên quan đến các vấn đề tài chính đất đai trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài Chính chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Cao Bằng, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua từ ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Sau 10 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, khả thi cho việc khai thác và sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì Luật Đất đai còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập; việc sửa đổi, bổ sung các quy định Luật Đất đai đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng có hiệu quả, khai thác nguồn lực đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận tham gia đóng góp ý 2 nội dung tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, gồm: Những nội dung về tài chính đất đai và những nội dung khác liên quan đến tài chính đất đai. Giá đất và định giá đất nâng cao công tác quản lý; các khoản thu tài chính, dịch vụ công từ đất đai được quy định tại điều 147, 149; khoản 4 Điều 150 Dự thảo Luật quy định việc xác định giá đất trước khi có quyết định giao đất, cho thuê đất, không nên quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết; tiền thuê đất nông nghiệp; miễn giảm tiền sử dụng đất theo điều 152; tăng tính công khai, minh bạch quy định quyền sử dụng đất đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa…

Đối với những nội dung về tài chính đất đai, đại biểu cho ý kiến về các vấn đề: Cần làm rõ những khoản thu tài chính từ đất đai tại dự thảo; làm rõ việc khi sử dụng đất kết hợp, đất hỗn hợp thì thực hiện theo chế độ giao đất hay cho thuê đất, từ đó xác định khoản thu tài chính từ đất đai của loại đất này là thu tiền sử dụng đất hay tiền thuê đất; sự cần thiết phải quy định các khoản thu dịch vụ công từ đất đai; làm rõ tính khả thi của việc định kỳ hằng năm xây dựng và công bố bảng giá đất…

Với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các tổ chức, hiệp hội, UBND, ngành tài chính các tỉnh, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực kinh tế tài chính, hội nghị là diễn đàn trao đổi, thảo luận các ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả. Từ đó, nâng cao công tác quản lý, sử dụng đất đai về lĩnh vực tài chính, góp phần khắc phục những hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nguồn: Báo Cao Bằng

ipv6 ready