Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 480
  • Trong tuần: 5 543
  • Tổng lượt truy cập: 479708
  • Tất cả: 1143
Đăng nhập
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích


Stt

Tên thủ tục hành chính

Quyết định; ngày, tháng, năm công bố

Tệp đính kèm

I

Lĩnh vực Quản lý giá

Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 17/9/2018

 

1

Đăng ký giá của các các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi cấp tỉnh

 

Hướng dẫn và Tải file mẫu


ipv6 ready