Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 2016
Số ký hiệu văn bản 556/BC-UBND
Ngày ban hành 07/11/2016
Ngày hiệu lực 07/11/2016
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 2016
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Vi Huế
Tài liệu đính kèm demo.pdf
ipv6 ready