Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngỳa 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Số ký hiệu văn bản 144/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày hiệu lực 29/12/2017
Trích yếu nội dung Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngỳa 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Huỳnh Quang Hải
Tài liệu đính kèm 144_2017_tt-btc.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang