Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số ký hiệu văn bản 188/2014/TT-BTC
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 10/12/2014
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Trương Chí Trung
Tài liệu đính kèm 188_2014_tt-btc.pdf
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang