Báo cáo Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh chè năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh chè năm 2017
Số ký hiệu văn bản 570/BC-UBND
Ngày ban hành 17/11/2016
Ngày hiệu lực 17/11/2016
Trích yếu nội dung Báo cáo Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh chè năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh chè năm 2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Thị Vi Huế
Tài liệu đính kèm demo.pdf
ipv6 ready